fbpx

TERRASINI

TERRASINI / ITALIJA

Staro ime Terasinija bilo je "Favarotta" koje potiče od arapskog Favar i znači "proleće". Današnji naziv možda potiče od latinskog Terrae sinus jer njegova teritorija definiše na zapadu zaliv Kastelamare.
Prvi naseljeni centar izgrađen je u muslimanskom periodu, a proširio se pod Normanima. U srednjem veku malo feudalno selo je bilo povezano sa manastirom Svetog Martina od Monreala. Kasnije je postao vlasništvo porodice La Grua Talamanka do potpunog ukidanja feudalnog režima.

Više informacija
0 Hoteli

 Možda ćete biti zainteresovani i za