fbpx

Opšti uslovi putovanja

Opšti uslovi putovanja

Na osnovu člana 68. stav 1. tačka 2. a u skladu sa članovima 70 i 71 Zakona o turizmu („Sl. glasnik RS“ br. 17/2019) direktor TA “Ponte d.o.o.“ iz Beograda ul. Resavska 49 PIB: 100348072 Mat.br. 06176275 dana 22.09.2021. god. utvrđuje sledeće:

kliknite na link: Opšti uslovi putovanja