fbpx

LISABON USKRS 2023

LISABON USKRS 2023

Ako sanjate o svom sledećem putovanju u Evropu, dođite i otkrijte Lisabon, istorijski grad pun priča koje možete ispričati, gde sunce sija 290 dana u godini, a temperatura retko pada ispod 15oC. Grad u kome se osećate bezbedno lutajući danju ili noću, gde je kuhinja posvećena stvaranju preko hiljadu načina da kuvate voljeni bakalhau (slani bakalar), i gde ćete pronaći hotele i restorane za svaki ukus, budžet i zahteve . Otkrijte Lisabon, grad pun autentičnosti gde se stari običaji i drevna istorija mešaju sa kulturnom zabavom i hi-tech inovacijama. Lisabon je bezvremen, ali voli društvo, jer ćete saznati ako sretnete nekoga i zamolite ga da objasni, uz mnogo gestova i ponavljanja, gde je najbolje da slušate Fado. Na kraju krajeva, Lisabon je poznat po svom gostoprimstvu i porodičnom načinu na koji dočekuje posetioce.

Program Putovanja

1.Dan: (Subota 15.04.2023.)
Sastanak grupe na aerodromu “Nikola Tesla” u 05.00h. Let za Beč kompanijom TAP u 7.00h (let OS 740). Dolazak u Beč u 08.10h.
Nastavak putovanja sa istog aerodroma u 13.25h (let TP 1271). Dolazak u Lisabon u 16.00h (po lokalnom vremenu).
2. Dan: (Nedelja 16.04.2023.)
Doručak u hotelu. Nakon doručka, odlazak fakultativni izlet na panoramsko razgledanje grada u pratnji vodiča na srpskom jeziku: 
Trg Markiza de Pompala, Rosio, Trg Restauradores, Avenija Slobode, Kuća kljunova, Trg Komersio, Belem kula, Manastir Svetog Žeronima, 
Spomenik otkrićima…Nakon razgledanja, slobodno vreme. Noćenje.
3. Dan: (Ponedeljak 17.04.2023.)
Doručak u hotelu. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili odlazak odlazak na fakultativni izlet Sintra – Kabo da Roka - Kaškaiš. Sintra, večna inspiracija umetnika, grad u kome su portugalski kraljevi zbog prijatne klime provodili leta i koji je proglašen Svetskom baštinom od strane UNESCO 1995. godine. Poseta Nacionalnoj palati (National Palace) koja osim zanimljive arhitekture i bogatog enterijera predstavlja riznicu zanimljivih anegdota iz života portugalskih kraljeva. Nakon obilaska palate, slobodno vreme za šetnju šarmatnom Sintrom, nakon čega se put nastavlja ka najzapadnijoj tački kontinentalne Evrope – Kabo da Roka, mesto gde se završava kopno i počinje more, mesto jedinstveno samo po sebi, kako ga je opisao čuveni Portugalski pesnik. Nakon Kabo da Roke, kratkom vožnjom dolazi se do Kaškaiša gde su tokom II svetskog rata mnoge evropske kraljevske porodice našle sigurno utočište na obali Atlantika. Povratak u Lisabon. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Noćenje.
4. Dan: (Utorak 18.04.2023.)
Doručak u hotelu. Slobodan dan za individualne aktivnosti ili odlazak na petočasovni fakultativni izlet – Svetilište Cristo Rei i Vinarija Bacalhoa.
Kada se iz Lisabona pređe reka Težo mostom 25.April, ubrzo se stiže do svetilišta i velelepnog spomenika Cristo Rei (Hristos Kralj) koji, 
sa svojih 110m visine i raširenih ruku, kao da pred sobom štiti glavni grad.Liftom se može popeti do samog podnožja spomenika odakle 
se pruža jedinstven pogled od 360º na celu okolinu grada, od Sintre na zapadu ,do "Mora Slame" na istoku, pa sve do Palmele i Arrabide na jugu. U nastavku putovanja posećuje se vinarija Bacalhoa, imanje koje je u manjem obliku nastalo još u XV veku i vremenom  je prošlo kroz mnoge faze. Kao vinarija Bacalhoa, pod parolom "umetnost, vino i strast", postoji od 1922 i danas ima oko 1200 ha vinograda po celoj zemlji,  sa 40 poseda, 40 sorti grožđa i 4 podruma. Nakon ture, povratak u Lisabon. Povratak u hotel. Noćenje.
5. Dan: (Sreda 19.04.2023.)
Doručak u hotelu. Napuštanje hotela u 04.00h, transfer na aerodrom. Let za  Beč kompanijom TAP u 07.10h (let TP 1272). Dolazak u Beč u 12.35h.  Nastavak putovanja sa istog aerodroma u 16.55h (let OS 737). Dolazak u Beograd u 17.55h. Nakon sletanja u Beograd kraj programa. 

Napomena

Cene su izražene u Eur-ima ili Din-arima. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u Eur-ima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator zadržava pravo korigovanja cena na neplaćeni deo aranžmana.Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE, OPŠTE USLOVE PUTOVANJA jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.

Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.
U skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima Garanciju putovanja po broju bankarske garancije 700761-022354/VD od 02.04.2022. godine Banka ProCredit Bank, Garancija po Ugovoru o Garanciji putovanja i davanja saglasnosti za izdavanje bankarske garancije broj 0078/2020 od 26.08.2020. zaključenog sa Primaocem garancije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14. Licenca kategorije OTP, broj 130/2021 kategorija licence A od 19.10.2021. Ponte travel doo Beograd, Savski venac, Resavska 49

U cenu aranžmana je uključeno

Povratni avionski prevoz na relaciji Beograd- Beč-Lisabon-Beč Beograd aviokompanijom TAP
Smeštaj u hotelu 3* na bazi 4 noćenja sa doručkom u standardnim dvokrevetnim sobama
Transfere na relacijama aerodrom-hotel-aerodrom u Lisabonu prema programu
Troškove organizacije putovanja

U cenu aranžmana nije uključeno

Aerodromske takse (oko 98€ na dan objavljivanja programa) – plaćanje u agenciji u dinarima (cena je podložna promeni)
Fakultativne izlete
Gradska taksa (plaćanje na recepciji hotela za starije od 13 godina)
Putno osiguranje samo za DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE ILI ZA STRANE DRŽAVLJANE SA TRAJNIM PREBIVALIŠTEM U SRIBIJI –
         plaćanje u      agenciji
Individualne troškove putnika

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 15 putnika)
-Trg Markiza de Pompala, Rosio, Trg Restauradores, Avenija Slobode, Kuća kljunova, Trg Komersio, Belem kula, Manastir Svetog Žeronima, 
Spomenik otkrićima  25 EUR 

-Sintra – Kabo da Roka - Kaškaiš 50 EUR odrasli / 40 eur deca do 12 godina
Ulaznice se placaju na licu mesta
National palace 13 eur po osobi

-Svetilište Cristo Rei i Vinarija Bacalhoa 35 eur odrasli / 25 eur deca
statua Hrista 7 eur po osobi
vinarija 7 eur po osobi

Uslovi plaćanja

1. UPLATA DO POLASKA - Prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 20 dana pre polaska, ukoliko cenovnikom nije drugačije definisano. Uplate po ranom booking-u podležu drugačijoj dinamici plaćanja. 2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express. 3. PLAĆANJE NA RATE - na 6 mesečnih rata, bez kamate - kreditnim karticama Visa i Master Banca Intesa, Komercijalne banke i Poštanske štedionice. Plaćanje prilikom rezervacije. 4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – Uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 10./20./30. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji. 5. PREKO RAČUNA - Uplata na račun Ponte Travel-a. 6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - Sa firmama sa kojima Ponte Travel ima ugovor na 6 mesečnih rata 7. TURISTIČKIM KREDITOM - Sa izdatim predračunom od strane Ponte Travel-a, klijent aplicira za kredit u banci. Ponte Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude (rani buking, first i last minute, specijalne ponude).

Osiguranje

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Ponte travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000€. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste. Posebne napomene u vezi sa putovanjima tokom pandemije Covid 19: Putnicima preporučujemo polisu osiguranja koja pokriva lečenje bolesti prouzrokovane virusom Covid 19. Svim putnicima pruža se mogućnost zaključenja polise putničkog osiguranja ili paketa putnog osiguranja, koji osim pokrića brojnih standardnih rizika tokom putovanja pokriva i rizik od zaraze virusa Covid 19. Ovakvo osiguranje je moguće realizovati uz doplatu od oko 50% na osnovnu cenu i obuhvata osiguranje tokom boravka u zemljama Evrope, Republici Turskoj i Ruskoj Federaciji. Uz doplatu, osiguranje pokriva: - troškove neophodnih medicinskih pregleda ovlašćenog lekara i troškove testiranja u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije virusom Covid 19; - troškove lekova u vanbolničnom lečenju za slučaj potvrđene infekcije; - troškove bolničkog lečenja u skladu sa uslovima; - troškove repatrijacije do 5000 EUR u skladu sa uslovima.

LISABON USKRS 2023

Hotel
Period & Trajanje