fbpx

COSTA SMERALDA ITALIJA-SPANIJA-FRANCUSKA-BALEARI 05.01.

  • NASLOVNA
  • COSTA SMERALDA ITALIJA-SPANIJA-FRANCUSKA-BALEARI 05.01.

COSTA SMERALDA ITALIJA-SPANIJA-FRANCUSKA-BALEARI 05.01.

Program Putovanja

ITALIJA-FRANCUSKA-SPANIJA-BALEARI
POLAZAK IZ SAVONE 05.01.2024.

Dan   Datum          Luka
1 05-01 Sat Civitavecchia (Italy)
2 06-01 Sun Savona (Italy)
3 07-01 Mon Marseilles (France)
4 08-01 Tue Barcelona (Spain)
5 09-01 Wed Palma de Mallorca (Spain)
6 10-01 Thu Cruising
7 11-01 Fri Palermo (Sicily)
8 12-01 Sat Civitavecchia (Italy)

VIZA I PUTNA DOKUMENTA:

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena kod notara. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (dozvoljena novčana sredstva, zdravstveno osiguranje…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU ili izlaz iz RS.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka). Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše, budući da se isti izdaju sa kraćim periodom važenja.

Putnik se obavezuje da će prilikom rezervacije navesti ispravne podatke koji podrazumevaju sledeće: ime i prezime kako je navedeno u pasošu, datum rođenja, kontakt telefon, adresu stanovanja i kontakt mail adresu. Putnik se obavezuje da dostavi dodatno tražene podatke ukoliko su dodatni podaci potrebni za realizaciju putovanja. Ukoliko putnik u bilo kom trenutku priloži neispravne ili delimično neispravne podatke koji mogu za posledicu imati naknadne finansijske troškove – putnik (nosilac rezervacije) se obavezuje da isti trošak snosi, te takvi troškovi ne mogu ići na teret agencije . Agencija Ponte Travel ne može biti odgovorna za netačne ili delimično tačne podatke putnika koje je putnik prijavio prilikom rezervacije.

Napomena

***Kompanija zadržava pravo promene cene bez prethodne najave***

***U slučaju otkaza do 30 dana pred put, bez penala!

U cenu aranžmana je uključeno

• krstarenje brodom prema programu
• smeštaj u odabranoj kabini tokom krstarenja na brodu (kupatilo/WC, klima uređaj, sef, fen, TV)
• proširen pun pansion na brodu (večera, ponoćna zakuska, doručak, ručak, užina)
• svečanu večeru uz kapetanovu zdravicu
• celodnevnu animaciju
• zabavni večernji program u salonima i barovima sa muzikom uživo
• korišćenje brodskih prostora i opreme (koriščenje biblioteke, fitness centra, bazena, ležaljki na palubama, peškira,…)
• predstave u pozorištu
• ulaznice za kockarnicu, noćni klub,…
• sportske aktivnosti  (aerobic, stretching, bodydancing i slične aktivnosti uz asistenciju instruktora u sali,…)
• dnevne aktivnosti (igre, lov na izgubljeno blago, kvizovi, turniri, karaoke, tečajevi plesa, tematske zabave i sl.)

U cenu aranžmana nije uključeno

Napojnice ( hotel service charges)
Za odrasle  11 eur po noći/ po osobi
Deca od 4 do 14 god  5 .50eur
Deca do 4 godine ne plaćaju

Pića na brodu
Izlete na kopnu
Tretmane u wellness centru I kozmeticke tretmane, licne treninge sa fitness trenerom, spa
Usluge medicinskog osoblja
Costa osiguranje
Vize

Uslovi plaćanja

1. UPLATA DO POLASKA - Prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 20 dana pre polaska, ukoliko cenovnikom nije drugačije definisano. Uplate po ranom booking-u podležu drugačijoj dinamici plaćanja. 2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express. 3. PLAĆANJE NA RATE - na 6 mesečnih rata, bez kamate - kreditnim karticama Visa i Master Banca Intesa, Komercijalne banke i Poštanske štedionice. Plaćanje prilikom rezervacije. 4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – Uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 10./20./30. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji. 5. PREKO RAČUNA - Uplata na račun Ponte Travel-a. 6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - Sa firmama sa kojima Ponte Travel ima ugovor na 6 mesečnih rata 7. TURISTIČKIM KREDITOM - Sa izdatim predračunom od strane Ponte Travel-a, klijent aplicira za kredit u banci. Ponte Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude (rani buking, first i last minute, specijalne ponude).

Osiguranje

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Odeon World travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000 evra. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnogo siguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.

COSTA SMERALDA ITALIJA-SPANIJA-FRANCUSKA-BALEARI 05.01.

Balkonska dvokrevetna kabina * garantovane kat. BV - FULL BOARD
Cene su izražene u EUR po osobi.
Polazak
 
Povratak
 
Noći Dana
 
Dvokrevetna po osobi
549
1.Dodatni ležaj
200
Prozorska dvokrevetna kabina * garantovane kat. EV - FULL BOARD
Cene su izražene u EUR po osobi.
Polazak
 
Povratak
 
Noći Dana
 
Dvokrevetna po osobi
449
1.Dodatni ležaj
200
Unutrašnja dvokrevetna kabina * garantovane kat. IV - FULL BOARD
Cene su izražene u EUR po osobi.
Polazak
 
Povratak
 
Noći Dana
 
Dvokrevetna po osobi
319
1.Dodatni ležaj
200