fbpx

ISTANBUL 4 DANA / 3 NOĆI

ISTANBUL 4 DANA / 3 NOĆI

Program Putovanja

1. dan BeoGrad - Istanbul  Individualna organizacija odlaska na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu 2.5 sata pre
ZVANIČNO OBJAVLJENOG vremena poletanja aviona. Let do Istanbula. Transfer od aerodroma do odabranog hotela. Smeštaj u sobe (soba je
rezervisana od 14:00 časova a može biti i ranije u slučaju raspoloživosti), noćenje.
2. i 3 dan. Istanbul Doručak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti, šoping, izlete... noćenje.
4. dan  Istanbul- Beograd  Doručak. Napuštanje soba do 10:00 časova ili prema pravilima hotela. Transfer od
hotela do aerodroma. Let do Beograda. Sletanje u Beograd. Kraj programa.
Cena je validna samo za rezervacije na letu avio kompanije Pegasus airlines.
na dan objavljivanja cenovnika važi sledeći red letenja avio kompanije Pegasus airlines;
u odlasku iz Beograda  sa predviđenim lokalnim vremenima leta u 16.50h iz Beograda, a sletanje po
lokalnom vremenu u 19.30h u Istanbul (aerodrom sabiha Gokcen, na azijskoj strani istanbula, koji se nalazi na oko 55 km od Taksima i na
oko 44 km od Lalelija).
u povratku iz Istanbula , sa predviđenim lokalnim vremenima leta Iz Istanbula (aerodrom Sabiha Gokcen, na azijskoj
strani Istanbula, koji se nalazi na oko 55 km od Taksima i na oko 44 km od Lalelija) u 15.10h, a sletanje po lokalnom vremenu u 15.55h u Beograd.
Cene su izražene u Eur-ima ili Din-arima. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima prema srednjem kursu NBS na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u Eur-ima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator zadržava pravo korigovanja cena na neplaćeni deo aranžmana.Molimo putnike da pažljivo pročitaju PROGRAM PUTOVANJA, INFORMACIJE, OPŠTE USLOVE PUTOVANJA jer oni čine sastavni deo ugovora i obavezujuće su za obe ugovorne strane.
Organizator putovanja zadržava pravo da u slučaju promene kursa na monetarnom trzištu i slično promeni cenu aranžmana.
Uz ovaj program vaze opšti uslovi organizatora putovanja agencije “PONTE” usklađeni sa YUTA standardom. BROJ LICENCE 130/2021 KATEGORIJA LICENCE A , u  skladu sa odredbama Zakona o turizmu Organizator ima garancije putovanja za kategoriju licence A, po polisi br. 30000033714, počev od 01.04.2023. godine, kod osiguravajuće kuće MILENIJUM-OSIGURANJE ADO, BEOGRAD. Garancija putovanja se aktivira kod MILENIJUM-OSIGURANJE ADO, BEOGRAD, pozivom na telefon +381 11 20 20 444, prijavom pisanim putem ili telegramom na adresu MILENIJUM-OSIGURANJE ADO, BEOGRAD/Novi Beograd, Bulevar Milutina MIlankovića br. 34 ili na e-mail: prijava@milenijum-osiguranje.rs

Napomena

U slučaju otkaza aranžmana ili promene imena, od strane putnika; - storno penali u bilo kom trenutku iznose 30%; - 10 dana do 8 dana pred
put storno penali iznose 60%; - 7 dana do polaska na put storno penali iznose 100%

U cenu aranžmana je uključeno

• Avio prevoz na relaciji Beograd - Istanbul - Beograd, direktan let kompanijom Pegasus Airlines,
• Aerodrom Sabiha Gokčen, (obroci u toku leta nisu uključeni).
• Panoramsko razgledanje grada,
• Transfere prema programu,
• Smeštaj u hotelu 3*, 4* ili 5* na bazi 3 noćenja sa doručkom (kontinentalni švedski sto),
• Troskove organizacije.

U cenu aranžmana nije uključeno

• Fakultativne programe (piće tokom ručka nije uključeno u cenu),
• Putno zdravstveno osiguranje, samo za DRžAVLJANe RePuBLIKe SRBIJe ILI ZA STRANe DRžAVLJANe SA TRAJNIm PReBIVALIŠTem u SRBIJI
plaćanje u agenciji,
• Individualne troškove putnika.

Uslovi plaćanja

1. UPLATA DO POLASKA - Prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 20 dana pre polaska, ukoliko cenovnikom nije drugačije definisano. Uplate po ranom booking-u podležu drugačijoj dinamici plaćanja. 2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express. 3. PLAĆANJE NA RATE - na 6 mesečnih rata, bez kamate - kreditnim karticama Visa i Master Banca Intesa, Komercijalne banke i Poštanske štedionice. Plaćanje prilikom rezervacije. 4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – Uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate avansa. Rate dospevaju svakog 10./20./30. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji. 5. PREKO RAČUNA - Uplata na račun Ponte Travel-a. 6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - Sa firmama sa kojima Ponte Travel ima ugovor na 6 mesečnih rata 7. TURISTIČKIM KREDITOM - Sa izdatim predračunom od strane Ponte Travel-a, klijent aplicira za kredit u banci. Ponte Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude (rani buking, first i last minute, specijalne ponude).

Osiguranje

Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Ponte travel-a moguće je, uz fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000€. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste. Posebne napomene u vezi sa putovanjima tokom pandemije Covid 19: Putnicima preporučujemo polisu osiguranja koja pokriva lečenje bolesti prouzrokovane virusom Covid 19. Svim putnicima pruža se mogućnost zaključenja polise putničkog osiguranja ili paketa putnog osiguranja, koji osim pokrića brojnih standardnih rizika tokom putovanja pokriva i rizik od zaraze virusa Covid 19. Ovakvo osiguranje je moguće realizovati uz doplatu od oko 50% na osnovnu cenu i obuhvata osiguranje tokom boravka u zemljama Evrope, Republici Turskoj i Ruskoj Federaciji. Uz doplatu, osiguranje pokriva: - troškove neophodnih medicinskih pregleda ovlašćenog lekara i troškove testiranja u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije virusom Covid 19; - troškove lekova u vanbolničnom lečenju za slučaj potvrđene infekcije; - troškove bolničkog lečenja u skladu sa uslovima; - troškove repatrijacije do 5000 EUR u skladu sa uslovima.

Osnovne informacije

• Deca ostvaruju popust samo u pratnji dve punoplatežne osobe!
• Lokalna kategorizacija i klasifikacija hotela!
• Dozvoljena količina predatog prtljaga je 20kg i kabinskog (ručnog) 8 kg.
• Jednokrevetne, trokrevetne i četvorokrevetne sobe su ograničenog broja I na upit.
• Potvrda hotela se čeka oko 48h od uplate akontacije (ne računajući vikend subota/nedelja).
• Po pravilu ulaz u hotel prvog dana boravka je posle 14h, dok se poslednjeg dana boravka napušta hotel do 10h.
• Obavezan dress code za vreme obroka u svim hotelima.
• Ponte nije odgovoran za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta predstavnika ino partnera.
• Putnici sami snose odgovornost za lična putna dokumenta i njihovu validnost.
• maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice.
• Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja. Molimo putnike da posebnu pažnju obrate na dečije pasoše
koji se izdaju sa kraćim periodom važenja.