fbpx

RODOS LETO 2024

RODOS LETO 2024

Program Putovanja

PROGRAM PUTOVANJA RODOS LETO 2024:
1. dan: BEOGRAD – RODOS
Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla kod šaltera Ponte travela, dva sata pre predviđenog poletanje aviona. 
Direktan let redovnom linijom Air Serbia  JU 0520  do Rodosa. Predviđeno poletanje po lokalnom vremenu  u 11:50  iz Beograda. 
Predviđeno vreme sletanja  na Rodos u 14:40 po lokalnom vremenu. Transfer do hotela. Doručak, smeštaj u hotel 
prema  hotelskim pravilima. Noćenje.
2 – 10/11. dan: RODOS Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Individualne aktivnosti. Noćenje. 
11 / 12. dan: RODOS  - BEOGRAD Napuštanje hotela u vreme predviđeno odjavom iz hotela odnosno u odnosu  na informaciju našeg  predstavnika.
Direktan let Air Serbia JU0521 sa Rodosa. Predviđeno poletanje po lokalnom vremenu u 15:25h sa Rodosa.
Predviđeno sletanje u Beograd u 16:25h po lokalnom vremenu. Kraj programa.

Popusti i doplate

POPUSTI I DOPLATE: 
• Popusti za decu se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi.
• Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu prilikom 
transfera.
• Prvo dete uzrasta predviđenog u tabeli (zavisno od hotela), ukoliko u programu nije drugačije odredjeno, u svim 
hotelima koristi zajednički ležaj.
• U hotelima gde postoji mogućnost smeštaja dvoje dece od 0 do 12 godina (11,99), ili 13 godina (12,99), ili 14godina 
(13,99) ... u pratnji dve punoplatežne osobe u standardnoj sobi, oba deteta plaćaju iznos koji je naveden u tabeli programa putovanja, s tim 
što jedno dete ima smeštaj u pomoćnom ležaju, uslugu u hotelu kao punoplatežna osoba, dok drugo dete ima smeštaj u 
zajedničkom ležaju, uslugu u hotelu kao punoplatežna osoba.
• Deca od 2 – 3.99, 4,99 5,99, 6,99, 7,99.... godina plaćaju iznos koji je naveden u tabeli programa putovanja, IMAJU 
mesto u autobusu u toku transfera aerodrom – hotel – aerodrom i imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju u nekim hotelima.
• Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.
• Treća odrasla osoba se može smestiti u standardnu dvokrevetnu sobu sa pomoćnim ležajem, u smeštajnim objektima u 
kojima je za istu naznačena cena, plaća iznos naveden u tabeli programa putovanja, ima smeštaj u pomoćnom ležaju, 
uslugu u hotelu kao punoplatežna osoba. 
• Doplata za 1/1 sobu u većini hotela iznosi 100% od ukupne cene aranžmana i cena je navedena u tabeli programa 
putovanja. Jednokrevetne sobe se rade isključivo na upit.
• Doplata za korišćenje klima uređaja se vrši na licu mesta, osim u hotelima gde je korišćenje klime uključeno u cenu 
aranžmana.
• Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

U cenu aranžmana je uključeno

ARANŽMAN UKLJUČUJE: 
* Avio prevoz - na relaciji Beograd – Rodos – Beograd.
* Grupne autobuske transfere: aerodrom – hotel – aerodrom.
* Smeštaj na bazi 10/11 noćenja + korišćenje sobe i odabrane usluge  u odabranom tipu sobe, u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge.
* Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
* Troškove organizacije putovanja.
* Avio takse, koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno 44,21 €. Deca od 0 do 2 godine plaćaju taksu 49€..

U cenu aranžmana nije uključeno

ARANŽMAN NE UKLJUČUJE: 
* Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u 
agenciji), kao i druge vrste osiguranja.
* Usluge koje nisu predviđene programom, individualne troškove, dodatne hotelske troškove.
* Troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa 
organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom.
* Boravišnu taksu (Climate resilience fee), koja se plaća direktno recepciji hotela pre napuštanja objekta u gotovini, 
iznosi po danu: 
1,50 € za htl 2*/1*, 3 € za htl 3*, 7 € za hotele 4* i 10 € za hotele 5*.

Uslovi plaćanja

USLOVI PLAĆANJA: 
• Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.
• Uslovi plaćanja RANI BUKING programa je iskazan u okviru opisa odabranog hotela koji je sastavni deo programa 
putovanja sa važećim cenovnikom.
NAČIN PLAĆANJA: 
1. UPLATA DO POLASKA - Prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak 
najkasnije 20 dana pre polaska, ukoliko cenovnikom nije drugačije definisano. 
Uplate po ranom bookingu podležu drugačijoj dinamici plaćanja. 
2. PLATNIM KARTICAMA - Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina i American Express. 
3. PLAĆANJE NA RATE - na 6 mesečnih rata, bez kamate - kreditnim karticama Visa i Master Banca Intesa, Komercijalne 
banke i Poštanske štedionice. Plaćanje prilikom rezervacije. 
4. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – Uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak
uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate 
avansa. Rate dospevaju svakog 10./20./30. u mesecu. Konkretan dogovor u agenciji. 
5. PREKO RAČUNA - Uplata na račun Ponte Travel-a. 
6. ADMINISTRATIVNOM ZABRANOM - Sa firmama sa kojima Ponte Travel ima ugovor na 6 mesečnih rata 
7. TURISTIČKIM KREDITOM - Sa izdatim predračunom od strane Ponte Travel-a, klijent aplicira za kredit u 
banci. Ponte Travel zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne 
ponude (rani buking, first i last minute, specijalne ponude)

Osiguranje

OSIGURANJE:
Osiguranje
Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku zdravstveno putno osiguranje i informiše ga o 
postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača. U poslovnicama Ponte travel-a moguće je, uz 
fotokopiju prve strane pasoša, pribaviti polisu osiguravača koja pokriva, u slučaju potrebe, od prvog do poslednjeg dana putovanja 
troškove lečenja i bolničke troškove do iznosa od 35 000€. U slučaju nastanka osiguranog slučaja, u toku putovanja, dovoljno je 
prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenim uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko 
putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije 
informiše o proceduri aktiviranja iste. Posebne napomene u vezi sa putovanjima tokom pandemije Covid 19: Putnicima 
preporučujemo polisu osiguranja koja pokriva lečenje bolesti prouzrokovane virusom Covid 19. Svim putnicima pruža se mogućnost zaključenja 
polise putničkog osiguranja ili paketa putnog osiguranja, koji osim pokrića brojnih standardnih rizika tokom putovanja pokriva i 
rizik od zaraze virusa Covid 19. Ovakvo osiguranje je moguće realizovati uz doplatu od oko 50% na osnovnu cenu i obuhvata 
osiguranje tokom boravka u zemljama Evrope, Republici Turskoj i Ruskoj Federaciji. Uz doplatu, osiguranje pokriva: - troškove 
neophodnih medicinskih pregleda ovlašćenog lekara i troškove testiranja u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne 
medicinske pomoći i dijagnoze infekcije virusom Covid 19; - troškove lekova u vanbolničnom lečenju za slučaj potvrđene infekcije; - troškove 
bolničkog lečenja u skladu sa uslovima; - troškove repatrijacije do 5000 EUR u skladu sa uslovima

Osnovne informacije

OPŠTE NAPOMENE: 
• Aktuelni uslovi za ulazak u Grčku dostupni su na internet portalu: Protocols for Arrivials in Grecce.
• Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (kao što su: potrebna novčana sredstva za boravak, 
zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju, i sl.) informišu na sajtu delegacije EU u Srbiji: www.europa.rs ili u ambasadi 
i konzulatu zemlje u koju putuju. 
• Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje Evropske unije moraju imati rok važenja minimum 3 meseca od 
dana napuštanja teritorije EU. 
• Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih.
• Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.
• Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. 
• Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. 
• Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je ino partner Trend Touristic Services – Heraklion, Crete. 
• Broj telefona predstavnika na lokaciji će biti dostupan putnicima u momentu izdavanja vaučera, a najkasnije pre 
otpočinjanja ugovorenog putovanja.
• Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. 
Hotel ili vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih 
podataka putnika. 
• Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ili smeštajnog objekta ne budu u funkciji 
usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili 
tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja, itd. ne rade. 
• Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora 
putovanja i inopartnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti 
relevantne.
• U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola, postoji mogućnost da se, usled nedovoljnog broja 
gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što se ne smatra, promenom aranžmana. 
• Napuštanje smeštajnog objekta, u toku trajanja aranžmana, ne predstavlja osnov za bilo kakvu refundaciju na teret 
ogranizatora putovanja ili neposrednog pružaoca usluge smeštaja.
• Putnici će informaciju o tačnom vremenu leta odnosno dolasku na aerodrom „Nikola Tesla“, kao i putna dokumenta 
dobiti zvanično na mail koji su dostavili prilikom rezervacije najkasnije 24 h pre polaska. 
NAPOMENE:
• Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako u polasku, tako i u toku trajanja 
aranžmana i boravka na destinaciji. 
• Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče i sl.), već je to 
u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. 
• U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici, objektu ili prevoznom sredstvu dužan je troškove 
prouzrokovane istom nadoknadi na licu mesta.
• Kod transfera aerodrom - hotel - aerodrom, autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom
objektu, što zavisi od konfiguracije terena i u najvećoj meri od saobraćajne prohodnosti.
• Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta. 
• Tokom vožnje autobusom u toku transfera pušenje, konzumiranje alkohola i opojnih sredstava je najstrože zabranjeno.
• Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a 
za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko 
je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu 
posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano 
očekivane i zahtevane.
• Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje u koje putuju i kroz koje prolaze (epidemiološke mere, 
potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju, ...) informišu na sajtu 
Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs , ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u 
slučaju da pogranične nadležne vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju domicilne zemlje.
• Prema obaveštenju avio kompanija zadržava pravo promene ugovorenih preliminarnih vremena letova navedenih 
u programu putovanja. Molimo Vas da ovu činjenicu imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana. Navedeno 
vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote, i biće tačno poznato 
24 sata pred put.
• Dozvoljena težina prtljaga iznosi 23 kg po osobi (INF 8 kg), a ručnog prtljaga 8 kg po osobi. Svaki višak prtljaga se 
dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje određuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može 
imati uticaja).
NAPOMENE ZA PROGRAM PUTOVANJA „RODOS leto 2024 “
Aranžman je rađen na bazi minimum 140 putnika po avionu.
U slučaju nedovoljnog broja putnika , po predviđenom minimumu, na jednom od letova u seriji organizator putovanja 
zadržava pravo da istu seriju letova otkaže.
Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja agencije PONTE TRAVEL.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja, 
agencije Ponte Travel kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja.
Resavska 49 BEOGRAD / SRBIJA Licenca br. : ОТП 130/2021 kategorija licence A 

SMEŠTAJ:
• U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku 
od 72h (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može 
odustati od aranžamana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta.
• U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu po potvrđenoj rezervaciji, 
može  doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru uslova predviđenih Zakonom, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, 
uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne 
prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.
• U sobe se ulazi prema hotelskim pravilima ili po završetku čišćenja. Prva konzumacija obroka je u skladu sa odabranom 
uslugom.
Sobe se napuštaju 11./12 dana boravka, . Poslednja usluga u hotelu je shodno rezervisanom hotelu.
• Opisi smeštajnih kapaciteta i slike objekata dostupni su na sajtu organizatora putovanja: www.ponte.rs  
• Navodi u opisu hotela o sadržajima i uslugama koje hotel pruža ne podrazumevaju obavezno besplatno korišćenje istih. 
Hotelijer zadržava pravo promene poslovne politike i naplate dodatnih sadržaja (klima, Wi-Fi, parking, korišćenje 
ležaljki i suncobrana) koji su prilikom objavljivanja programa putovanja bili besplatni, za šta organizator putovanja ne 
može preuzeti odgovornost i ne može uticati na poslovnu politiku hotelijera. 
• Većina hotela je pokrivena Wi-Fi signalom u lobiju, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator
nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu.
• Putnici mogu da se odluče za vrstu usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) 
samo prilikom rezervacije  aranžmana. Programom predviđene usluge (najam, noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive) se 
pružaju od trenutka  ulaska putnika u hotel, do trenutka napuštanja hotela (soba) prema hotelskim pravilima. 
• Kvantitet i izbor hrane zavisi od kategorije hotela.
• ALL INCLUSIVE usluga podrazumeva tačno preciziran koncept usluga koji u većini hotela podrazumeva 3 osnovna 
obroka i konzumaciju lokalnih alkoholnih i bezalkoholnih pića u određenim vremenskim intervalima, i ne podrazumeva 24 h 
konzumaciju istih ili korišćenje sadržaja hotela. 
• Strogo je zabranjeno unošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata.
• Hoteli koji u okviru all inclusive usluge predviđaju besplatnu upotrebu ležaljki i suncobrana na plaži ili pored bazena, 
imaju ograničen broj istih na određeni procenat, u odnosu na ukupan hotelski kapacitet kreveta, a prema važećem 
zakonu Republike Grčke.
• Vreme rada klima uređaja, razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24h neprekidnog trajanja. 
Putno zdravstveno osiguranje sa pokrićem Covida-19 se preporučuje za putovanja u inostranstvo radi Vaše sigurnosti, 
te putnici sami snose odgovornost, ukoliko, u slučaju neobezbeđenog putnog osiguranja, ili na osnovu slobodne 
procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju zemlje u koju putuju.
• Smeštaj u Grčkoj je kategorisan po odluci lokalnih nadležnih organa. Cena hotela pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije. 
Napominjemo da postoji mogućnost razlike u kvalitetu smeštaja, ishrane i drugih usluga u okviru iste kategorije na 
destinaciji. 
• Minimalni broj punoplatežnih osoba je određen brojem osnovnih ležaja u smeštajnoj jedinici.
• Pomoćni ležaj u gotovo svim objektima u Grčkoj je na sklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na 
rasklapanje, 
manjih dimenzija, što može bitno umanjiti komfor smeštaja.
• Dimenzije ležaja u Grčkoj se razlikuju od naših: grčki standard za normalan ležaj je 185-190 cm sa 75-90 cm i za
francuski ležaj (2 osobe) 185-190 cm sa 120-140 cm. 
• Svi objekti u Grčkoj koriste sistem solarnih bojlera za zagrevanje vode, što podrazumeva nešto nižu temperaturu tople 
vode, u odnosu na uobičajenu, kao i manji pritisak tople vode u određenim periodima dana, a u odnosu na kapacitet 
objekta.
• Family i large, offer, economi su tipovi soba koji se rade isključivo na upit, zbog ograničenog broja istih u hotelu.
• Organizator putovanja ne garantuje spratnost, pogled, broj smeštajne jedinice, ukoliko to nije predviđeno cenovnikom 
ili kao mogućnost doplate.
• Za rezervacije specifičnih soba i rezervacije bliske terminu putovanje rezervacije hotelskog smeštaja se rade isklučivo 
na upit, sa odgovorom u roku od 48-72 h od dana rezervcaije (ne računajući subotu i nedelju).

RODOS LETO 2024

Hotel
Period & Trajanje