Ukupno 0 hotela u ovom mestu

bez definisanih cena

Filtrirajte nalaze


Kapadokija

mesto Kapadokija

Kapadokija mesto stotine šarenih balona koji jedre po nebu iznad najneobičnijih stena i geoloških formacija nastalih vulkanskim erupcijama pre više od 40 miliona godina, koje podsećaju na vilinjske dimnjake. Kapadokija je drevna regija sa 5 provincija u Maloj Aziji i turskoj centralnoj pokrajini Anadolija.

Rezultati koji ispunjavaju zahtev nisu detektovani