Ukupno 6 hotela u ovom mestu

bez definisanih cena

Filtrirajte nalaze


PETROVAC

mesto PETROVAC

Petrovac je malo primorsko mesto koje se odlikuje blagom mediteranskom klimom sa skoro 300 sunčanih dana u godini. Brojni zalivi, duge plaže i male peskovite uvale, nalepše su u ovom delu Jadrana. Petrovac ukrašavaju masline, narandže, lovor, limuni, leandri. Šume iznikle u kamenjaru okružuju svaki zaliv. Okolna priroda je bujna, zelena i iznenađujuća. Svi oni koji su otkrili draži porodičnog letovanja, prostranstvo plaža i mir koji Petrovac nudi svojim gostima, vraćali su se ponovo.

WGrand 3

pozovite nas za informacije o cenama

Castellastva 4

pozovite nas za informacije o cenama

Monte Casa 4

pozovite nas za informacije o cenama

Palas 4

pozovite nas za informacije o cenama

Vile Oliva 4

pozovite nas za informacije o cenama

Ami 5

pozovite nas za informacije o cenama