COVID-19

Opšte sanitarno-higijenske mere:

1.    Pre početka rada agencije, sprovesti pranje, čišćenje i dezinfekciju prostora, pribora i površina, kao i provetravanje prostorija (preporuke za čišćenje i dezinfekciju prostora nalaze se na sledećem linku:http://www.batut.org.rs/download/aktuelno/Ciscenje%20prostoral.pdf).

2.    Ukoliko je moguće, organizovati rad u dve smene tako da između prve i druge smene ima dovoljno vremena za čišćenje i dezinfekciju.

3.    Obezbediti dovoljne količine lične zaštitne opreme, sredstava i pribora za čišćenje i dezinfekciju.

4.    Na ulazu u objekat svakodnevno postavljati dezobarijeru – sunđer ili krpu dobro natopljenu dezinfekcionim sredstvom, kao i dozere sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola. Obezbediti dovoljno dispenzera, poželjno beskontaktnih, sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola i jasno istaknuto obaveštenje o obavezi i načinu dezinfekcije ruku.

5.    Na ulazu i svim vidnim mestima u turističkoj agenciji kao i na veb stranici  turističke agencije postaviti obaveštenje o obavezi pridržavanja opštih mera prevencije.

6.    Redovno provetravati prostorije agencije isključivo prirodnim putem (otvaranjem prozora), bez upotrebe veštačke ventilacije i klimatizacije centralizovanog zatvorenog tipa.

7.    Toalete posebno redovno čistiti i dezinfikovati. i opremiti toalet papirom, sapunom, papirnim ubrusima i dozerima za dezinfekciju ruku. Postaviti obaveštenje o obavezi pranja i dezinfekcije ruku, kao i uputstva za pravilno pranje ruku.

8.    Otpad odlagati u kese u kante za smeće sa pedalom za nožno otvaranje kako bi se izbeglo dodirivanje površine kante. Kese sa otpadom zavezati pre bacanja u kontejner i dalje tretirati u skladu sa procedurom za upravljanje, uz propisane mere zaštite.


Opšta pravila ponašanja zaposlenih i klijenata:

1.    Zaposleni i klijenti moraju biti bez simptoma koji ukazuju na COVID-19 (povišena temperatura, kašalj, kratkoća daha, otežano disanje, gubitak čula ukusa i mirisa).

2.    Preporučuje se nošenje maske tako da maska prekriva nos, usta i bradu (preporuka zakorišćenje maske za lice dostupna na linku: http://www.batut.org.rs/download//aktuelno/zastitne%20maske.pdf). Rukavice se preporučuju zaposlenima u obavljanju poslova pri kojima su se i ranije koristile.

3.    Održavanje međusobne fizičke udaljenosti klijenata od dva metra u svim prostorijama agencije, osim ako su u pitanju članovi jedne porodice, odnosno klijenti koji su zajedno došli u agenciju. Ograničiti broj osoba u prostorijama turističke agencije, tako da naredna osoba može ući tek nakon što jedna izađe.

4.    Na šalterima obezbediti mogućnost održavanja propisane fizičke udaljenosti između zaposlenih i klijenata kao i među zaposlenima, a samu dužinu kontakta svesti na manje od 15 minuta. Ukoliko to nije moguće, postaviti vertikalne barijere od pleksiglasa ili sličnog materijala pogodnog za čišćenje i dezinfekciju. Posebno je važno često brisati radne površine i opremu na šalteru sredstvom za dezinfekciju na bazi 70% alkohola.

5.    Osigurati nadzor nad zdravstvenim stanjem zaposlenih. Zaposleni treba svakodnevno bar dva puta dnevno da mere temperaturu i proveraju da li imaju neki od simtoma COVID-19, a posebno pre dolaska na posao. U slučaju pojave simptoma koji ukazuju na COVID-19 zaposleni treba da ne dolazi na posao i da se javi lekaru u nadležnom domu zdravlja.

6.    U situaciji pojave oboljenja COVID-19 kod zaposlenog, direktor je u obavezi da o tome odmah obavesti epidemiologa nadležnog instituta/zavoda za javno zdravlje radi daljeg postupanja.

Preporuke su podložne izmenama u zavisnosti od promene epidemiološke situacije
Direktor
Saša ZarićDragi putnici,

Kako sa nestrpljenjem čekamo prvi čarter let za Tursku krajem ove nedelje (dok Turkish Airlines leti trenutno iz Beograda 3 puta nedeljno, a od 01.07. će povećati broj nedeljnih letova na 5), u nastavku su najnovije informacije koje smo dobili od naših partnera iz Turske:

v Ministar turizma i kulture Turske je najavio otvaranje Covid 19 centara za testiranje, i to na prometnim aerodromima od 01.07.2020., a na ostalima do 15.07.2020.godine. Aerodromi u Turskoj su od ponovnog uspostavljanja avio saobraćaja uveli i temeljno primenjuju sve mere maksimalne zaštite - socijalno distanciranje koje je jasno obeleženo, pojačane mere higijene i dezinfekcije, termalne kamere za merenje telesne temperature. Po trenutnim informacijama, ukoliko se utvrdi da neko ima povišenu telesnu temperaturu, biće mu urađen test na samom aerodromu i dalje će biti postupano prema proceduri. Maske su obavezene, a lična higuijena se podrazumeva.

v Ponte Travel preporučuje svim svojim putnicima da pre puta obezbede putno osiguranje sa pokrićem za Covid 19. Kompanija “Dunav osiguranje”, a najave su da će i ostale osiguravajuće kuće ovo pratiti, je već uvela takve polise pod geslom “Korona nas jeste iznedadila, ali ne i pobedila”. Ovakve polise su moguće za evropske zemlje, Tursku i Rusku federaciju. Premija za odraslu osobu iznad 18 godina za boravak od 11 dana u Turskoj sa osiguranom sumom od 35.000 eur iznosi oko 1.700 rsd.

Šta obuhvata dodatno pokriće za kovid 19?

  • troškove neophodnih medicinskih pregleda ovlašćenog lekara i troškove testiranja u slučaju ispoljavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije kovidom 19;
  • troškove nabavke lekova u vanbolničkom lečenju za slučaj potvrđene infekcije;
  • troškove bolničkog lečenja u skladu sa Uslovima;
  • troškove repatrijacije do 5.000 evra u skladu sa Uslovima.

Šta ne obuhvata dodatno pokriće za kovid 19?

  • preventivno testiranje na kovid 19;
  • troškove boravka u karantinskoj izolaciji.

Napomena: Ponte Travel ne posreduje u prodaji polisa “Dunav osoguranja”, sve detalje i uslove, možete da vidite na stranici https://www.dunav.com/portfolio/pokrice-za-kovid-19/

v Još od početka pandemije, Turska je implementirala “Safe Tourism Program”. Trenutno je preko 720 hotela i preko 900 restorana dobilo ovaj sertifikat, a postoji i preko 1650 aplikacija koje tek treba da budu obrađene. “Safe Tourism Program” sertifikat podrazumeva da je smeštajni ili ugostiteljski objekat ispunio niz vrlo detaljnih i strogih propisa koji se odnose na mere prevencije i zaštite, kao i postupanja u slučaju sumnje ili potvrđivanja infekcije. Neki sadržaji hotela će biti ogreničeni, a neki i onemogućeni, u cilju smanjenja kontakta u zattovrnom prostoru ili većem riziku. Svi detalji su dostupni na linku https://www.tga.gov.tr/verified-safe-tourism-program-criterias/

Zdravlje i bezbednost naših putnika i zaposlenih su nam uvek i bez sumnje na prvom mestu.

Zato dajemo sve od sebe da, u ovom izazovnom dobu na koje ćemo morati da se naviknemo, dobijemo i odmah delimo sa Vama sve infomacije značajne za Vaše putovanje i boravak.

Želimo Vam dobro zdravlje i uživanje u putovanju.

Vaš Ponte Travel timInfo za Egipat:

Regulative pri ulasku u zemlju

Waiving fees for visas

Certificates for petsJedna od prvih zemalja koja se prilagodila promenama i započela strategiju bezbednog putovanja je Turska.
Implementiran je ‘Safe Tourism Certification Program’ koji definiše i prati sve mere koje se preduzimaju, a odnose se na putovanje i boravak u Turskoj.

Aerodromi su potpuno spremni, a najavljeno je da se granice postepeno otvaraju od 10.06.2020. Za državljane Srbije i BiH, taj datum je 15.06.2020.

https://www.antalya-airport.aero/passengers-visitors/covid-19-measures.

Najbitnije:

  •  Na aerodromima je obavezno nošenje maski
  •  Za putnike neće biti potrebna potvrda o negativnom testu
  • Na aerodromima će se termalnim kamerama meriti temperatura na nekoliko punktova, a sredstva za dezinfekciju će biti postavljena na nekoliko mesta na teminalima
  • Socijalna distanca i lična higijena se podrazumevaju

Hoteli spremno čekaju prve goste, a mere higijene i opreza su više nego ikada, s tim da se vodi računa da odmor i uživanje gostiju budu neometani.

https://youtu.be/2cNHPWNyYu4

https://sherwoodhotels.com.tr/public/e-katalog/guvenli-tatil-kilavuzu/en/

https://www.dropbox.com/sh/isal2tcg0tgxcu6/AAA3a3ZhXG1wNQrKHfzRbsxFa?dl=0

Nastavicemo da pratimo i obaveštavamo Vas o svim bitnim informacijama.Prema trenutno važećim propisima i preporukama, na letovanje u Grčku će moći od 15. Juna 2020. godine.
Trenutno važi da se u Grčku može stići kopnom preko Bugarske, ali se i veruje se da će u narednom periodu i Severna Makedonija rešiti situaciju sa korona virusom i omogućiti tranzit.
Od 15. juna međunarodni letovi su mogući samo sa aerodroma u Atini, dok  ce ostali aerodromi biti otvoreni za međunarodne letove od 01. jula 2020 godine.
Od 01.07. je otvoren avio prevoz za Tursku, Grčku, Španiju, Kipar i Egipat.Dragi putnici,
Zakon o zdravstvenom osiguranju pokriva lecenje nasih gradjana koji imaju vazecu zdravstvenu knjizicu. Posebno je obasnjeno u clanu 114.
Svi osiguranici ce moci da ce lece o trosku srpskog zdravstvenog osiguranja.
Član 114.
"Pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu, na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, ima osigurano lice ako je njegovo zdravstveno stanje pre njegovog odlaska u inostranstvo takvo da je utvrđeno da ne boluje, odnosno da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi, u poslednjih 12 meseci, za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući i druge zdravstvene usluge.
Zdravstveno stanje iz stava 1. ovog člana utvrđuje stručno-medicinski organ Republičkog fonda na osnovu nalaza i mišljenja izabranog lekara, o postojanju uslova iz stava 1. ovog člana, a filijala izdaje potvrdu za korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu (u daljem tekstu: potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite).
Radi izdavanja potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite, stručno-medicinski organ Republičkog fonda može naložiti da osigurano lice obavi određene vrste medicinskih pregleda, s ciljem utvrđivanja zdravstvenog stanja osiguranog lica.
Davanje nalaza i mišljenja izabranog lekara, odnosno utvrđivanje zdravstvenog stanja od strane stručno-medicinskog organa Republičkog fonda, odnosno izdavanje potvrde za korišćenje zdravstvene zaštite, obezbeđuje se osiguranom licu iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Potvrda za korišćenje zdravstvene zaštite izdaje se na osnovu neposrednog pregleda osiguranog lica od strane izabranog lekara, kao i na osnovu medicinske dokumentacije, i to: uvida u zdravstveni karton, uvida u izvod zdravstvenog kartona, nalaza i mišljenja izabranog lekara da osigurano lice ne boluje i da nije bolovalo od akutnih ili hroničnih bolesti u akutnoj fazi u poslednjih 12 meseci za koje je potrebno duže ili stalno lečenje, odnosno da se osigurano lice ne nalazi u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtevalo duže lečenje, odnosno smeštaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu, uključujući i druge zdravstvene usluge, kao i potvrde izabranog lekara – stomatologa o stanju zuba.
Ministar, na predlog Republičkog fonda, bliže uređuje uslove i način za korišćenje zdravstvene zaštite osiguranih lica u inostranstvu.“
Spisak drzava sa kojima zemlja Srbija ima bilateralni sporazum o zdravstvenom osiguranju mozete pogledati ovde (https://www.rfzo.rs/index.php/osiguranalica/zz-u-ino/ino-ugovori).
Iako medju njima nije Grcka, doneta je pozitivna odluka o mogucem eventualnom lecenju.
Putnik pre polaska na put u Grčku mora pribaviti potvrdu o svom zdravstvenom stanju kako bi mogao da koristi ovu uslugu.
Za zemlje sa kojima Republika Srbija ima sporazum: izdaje dvojezicni obrazac, a za zemlje sa kojima nema sporazum (Grcka) izdaje se potvrda.
„Da bi osigurana lica ostvarila pravo na korišćenje zdravstvene zaštite u inostranstvu:
*u zemljama sa kojima Republika Srbija ima zaključene sporazume o socijalnom osiguranju potrebno je da pre polaska na put pribave dvojezični obrazac (osim Poljske i Velike Britanije- za koje je potreban samo dokaz o osiguranju i putna isprava);
*u zemljama sa kojima Republika Srbija nema zaključen sporazum potrebno je pre polaska na put pribaviti ”Potvrdu o korišćenju zdravstvene zaštite u inostranstvu” - obrazac 03-12.
Procedura izdavanja Potvrde, odnosno odgovarajućeg dvojezičnog obrasca je besplatna, a izdavanje vrši nadležna filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (koja je izdala karticu zdravstvenog osiguranja).“
U oba slucaja, nasi drzavljani koji budu imali odgovarajuca dokumenta o svom urednom zdravstvenom stanju pre polaska na put, imace obezbedjeno lecenje iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.Leto 2020. je ponovo sa nama! Nakon teška dva meseca, sigurni smo da nam je svima potreban odmor i potpuna relaksacija. Ponte travel će nam svima, kao i predhodnih 24. godina to omogućiti! Ove godine, kao i svake predhodne spremne i bez ikakvih barijera čekaju nas plaže Turske, Grčke, Španije, Egipta i Italije!

Odgovore na mnoga vaša pitanja imamo već sada. Ostale informacije prikupljamo i kada budemo potpuno spremni našu poslovnicu potpuno prilagodjenu svim stanjima, otvaramo za vas!

Testovi pri izlasku i ulasku u našu ili stranu zemlju, nisu potrebni. Izolacija ili karantin, takodje nisu opcija.

Najlepše dolazi onda kada ga ne očekujemo, baš kao i leto 2020 sa Ponte travelom!

Do otvaranja i ponovnog druženja pogledajte proceduru u jednom od vaših omiljenih hotela. Komunikaciju i dalje možemo sprovoduti putem e-maila aranzmani@ponte.rs

Ostanite nam dobro